Kontaktní telefon
+420 272 048 801

Produkty a služby

Služby IT infrastruktury

„Služba IT infrastruktury je definována jako souhrn vzájemně provázaných funkcí, poskytovaný IT infrastrukturou organizace za účelem podpory jednoho nebo více procesů organizace. Ačkoliv je tato služba složena ze software, hardware a komunikačního rozhraní, uživatelé ji vnímají jako samostatný, koherentní celek.“

  • Služby komunikačních kanálů (Channel management Services)
  • Služby řízení bezpečnosti a rizik (Security and risk – management services)
  • Komunikační služby (Communication services)
  • Služby řízení dat (Data – management services)
  • Služby aplikační infrastruktury (Application – infrastructure services)
  • Služby správy IT zařízení (IT – facilities – management services)
  • Služby řízení IT (IT – management services)
  • IT architektura a standardy (IT – architecture – and – standards services)
  • Vzdělávací IT služby (IT – education services)
  • Služby výzkumu a vývoje IT (IT – research – and development services)

 

Kybernetická bezpečnost

Standardy kybernetické bezpečnosti byly vytvořeny relativně nedávno, neboť teprve v posledních letech přibývá citlivých informací uložených v počítačích, které jsou připojeny k Internetu. Také mnoho úkolů, které byly původně zpracovávány v papírové podobě, jsou nyní prováděny na počítačích. Proto se zvyšuje potřeba pro informační věrohodnost a bezpečnost. Důležitým aspektem kybernetické bezpečnosti je ochrana před krádeží identity. Instituce a firmy mají zvýšenou potřebu k zajištění informační (počítačové) bezpečnosti, neboť potřebují chránit své obchodní tajemství, důvěrné informace a osobní údaje o jejich partnerech, zákaznících anebo zaměstnancích.

 

SW aplikace

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery jsme připravili cloudová řešení, které jsou vhodná pro malé a střední firmy a instituce, které chtějí využít technických možností SW aplikací postavených na moderních platformách (Microsoft SQL platforma, .Net, atd.) bez velkých počátečních investic nutných k jejich pořízení.

3E CAR – systém pro efektivní řízení provozu autoparku (rezervační systém, ekonomika a správa provozu autoparku, atd.)

3E AD – SW pro anonymizaci dokumentů v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., tzv. Zákon o registru smluv

3E FIS – modulární systém pro efektivní řízení a správu společností, který obsahuje kompletní personální a ekonomickou firemní agendu, evidenci obchodních případů, provozování e-shopů , atd.