Kontaktní telefon
+420 272 048 801

O nás

3E com s.r.o. je mladá IT společnost, která vznikla vyčleněním podnikatelských aktivit v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti z produktového portfolia mateřské společnosti. Cílem bylo zpřehlednit široké produktové portfólio, vybudovat samostatné podnikatelské subjekty specializované na konkrétní produktovou oblast a zkvalitnit prezentaci našich řešení a služeb zákazníkům.

Nabízíme komplexní služby od zmapování aktuálního stavu IT infrastruktury organizace (ověření její spolehlivosti a propustnosti pomocí zátěžových testů, měřením, fyzickou pasportizací), definování kritických míst IT infrastruktury, návrhu opatření na její optimalizaci, včetně zpracování studií a projektových záměrů až po komplexní dodávky HW a SW, podporu provozu IT infrastruktury a její komplexní správu.